Tietoa Viena Design yrityksestä

Viena Design Finland aloitti toimintansa vuonna 2018 nimellä Tall & Gorgeous tarjoten vaatteita pitkien naisten mitoituksella. Kysynnästä johtuen yritys on laajentanut toimintaansa kattaen myös regular mitoituksen, jonka myötä yrityksen nimi myös muuttui. Viena Design on yhden naisen kokoinen ja näköinen yritys. Idea yrityksen perustamisesta lähti harrastuksesta, intohimosta vaatteisiin, ongelmasta löytää pituuden vuoksi itselle istuvia vaatteita ja halusta tarjota myös samojen ongelmien kanssa painiville kanssasisarille kauniita, hyvin istuvia ja laadukkaita vaatteita. Kaunis ja hyvin istuva vaate tuo kantajalleen iloa ja itsevarmuuttaa ja suurin palkinto toiminnan harjoitamisessa ovat tyytyväiset asiakkaat, joille voin tätä ihanaa mieltä tarjota.

Vaatteet suunnittelen ja valmistan itse. Osa aikaisemman tuotannon varastosta on teetetty lähellä Baltian maissa. Tyylini on hyvin naisellinen. Suunnittelussa ja materiaaleissa pyrin vaatteen mukavuuteen sekä siihen, että vaate toisi esiin naisvartalon parhaat puolet ja peittäisi puolestaan yleisimpiä ongelmakohtia. Designit ovat uniikkeja eli tuotantomäärät ovat tällä hetkellä hyvin pieniä vaihdellen 50 kpl:sta muutamaan hajakappaleeseen. Kysynnästä riippuu, tehdäänkö yhtä designia samalla kuosilla enempää.