Tietosuojaseloste 26.3.2020


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot


Viena Design Finland (y-tunnus: 2896864-6)

Jänisjahdintie 6 B 7

90540 OULU


Jenna Keränen

jenna@vienadesign.fi

p. +358(0)45 153 9664 


Mitä tietoja minusta kerätään?


Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli sekä asioidessa käytetty valuutta. Yritysaisiakkailta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.


Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Sähköpostiyhteydenotot tallentuvat yrityksen sähköpostiin.


Mihin henkilötietoja käytetään?


Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimittamiseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinontitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?


Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.


Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttä kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille


Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakkaan oikeudet


Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.


 Muutokset tietosuojaselosteeseen


Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viipymättä verkkopalveluumme.